Elektronska kljucavnica - Koda
CodeLock, SmartCard, GsmLock
     
Uvod

Programator

Alarm

GSM alarm

CodeLock 10b

CodeLock AVR

C-Lock 3000

CodeLock-s

BIOCAV lock

Ugodno

LCD V-A meter

Download

E-design

 

Na tej strani so predstavljeni KIT kompleti za Elektronsko kljucavnico.

Na voljo so stirje modeli elektronske kljucavnice:(microprocessor, codelock, keypadlock, KIT, avr)

 • CodeLock (tipkovnica, od 1 do 40 sifer, 1 ali 3 vrata), (DIY,codelock, keypad, KIT)  
 • SmartCard (chip kartica, 1 do 30 chip kartic), (microcontroller, codelock, keypad, avr) 
 • GsmLock (gsm telefon, 1 PIN koda). (microcontroller, codelock, keypad, atmel)
 • CodeLockRF (radijski daljinec, 1 do 5 daljincev)(kodna,kodna,kodirna,kljucavnica)   

  (codelock, keypad, atmel, avr, atmel, avr) 

  Elektronska kljucavnica se lahko montira na vsaka vrata.

 • Mozni sta 2 vrsti napajanja:

  1.
  Napajanje s stirimi 1,5V baterijami, tip AA
  .
  Poraba toka pri stirih 1,5V baterijah:
    0,06 mA, ko rele ni vklopljen.
    35 mA, tisto sekundo, ko je rele vklopljen.

  2.
  Napajanje z (8-13) V izmenicnega toka ali z (12-18) V enosmernega toka.
  Poraba toka pri enosmerni napetosti 13,6 V:
  -   
  4 mA, ko rele ni vklopljen.
    25mA, ko je rele vklopljen.

  Sifre ostanejo v spominu procesorja tudi v primeru,
  ko pride do izpada elektricnega toka. 

   

   

  NA VOLJO SO STIRJE MODELI: (elektronska kodna kljucavnica za elektonski pristop, codelock, keypadlock, KIT, avr)
  (Celotna dokumentacija je na voljo na Download strani.)

  1. Odklepanje vrat s tipkovnico. Slika ploscice TIV-a.
 • Delovanje:
  1.  Nacin 1 (Za odklepanje vrat.): Procesor preveri odtipkano sifro. Ce je sifra pravilna, se cez 0,5 sekunde skleneta kontakta releja (vrata se odklenejo). Kontakta se razkleneta (vrata se zaklenejo) cez 1 sekundo. Koliko sekund so vrata odklenjena, vnesemo preko tipkovnice.
  2.  Nacin 2 (Za vklop in izklop alarmnih naprav.): Procesor preveri odtipkano sifro. Ce je sifra pravilna, se cez 0,5 sekunde skleneta kontakta releja (alarm se vklopi). Kontakta se razkleneta (alarm se izklopi), ko ponovno odtipkamo sifro.
 • 2, 8, 40 ali 100 uporabniskih sifer, ki so lahko 4 do 8 mestne.
 • 100 miljonov vseh moznih kombinacij-sifer!
 • Na voljo so tri izvedbe tiskanega vezja:
  1.  CodeLock10, kjer je tipkovnica locena od elektronike zato, da ni mozen fizicni dostop do elektronike od zunaj. Primerna je za odklepanje vhodnih vrat z elektricno kljucavnico ali za elektricna garazna vrata. Na voljo je izvedba za 1 ali 3 vrata.
  Od 1 do 8 (ali 40) uporabniških sifer.
  2.  CodeLock11b, kjer je tipkovnica preko konektorja spojena z elektroniko, ki se nahaja za tipkovnico. Primerna je za vklop in izklop alarmov, elektricnih naprav ali za odklepanje vrat z elektricno kljucavnico.
  Od 1 do 8 (ali 40) uporabniških sifer.
  3.  CodeLockTiny1, kjer je tipkovnica locena od elektronike zato, da ni mozen fizicni dostop do elektronike od zunaj. Primerna je za vklop in izklop alarmov, elektricnih naprav ali za odklepanje vhodnih vrat z elektricno kljucavnico. Ima sponke za priklop akumulatorja 12V-1,2Ah. Elektronika akumulator tudi polni. Adapter iz 230V na 12V je vgrajen na ploscici tiskanega vezja.
  Od 1 do 8 (ali 40) uporabniških sifer.


  2. Odklepanje vrat s chip karticami. Slika ploscice TIV-a.

 • Delovanje:
  Procesor preveri serijsko stevilko vstavljene kartice, v dolzini 128 bitov (16 bytov), ki je drugacna za vsako izdelano kartico. Ce je serijska stevilka vstavljene kartice pravilna se vrata, 0.5 sekunde po izvleku kartice, odklenejo za 1 sekundo.
  Vpisovanje uporabniskih chip kartic:

  1. Vstavimo upravnikovo kartico.
  2. Po pisku izvlecemo upravnikovo kartico.
  3. Vstavimo uporabnisko kartico.
  4. Po dveh piskih izvlecemo uporabnisko kartico.
  Prva uporabniska kartica je sedaj vpisana v spomin.
  Na enak nacin vpisemo tudi ostale uporabniske kartice.
 • 4, 10, 20 ali 30 uporabniskih pametnih chip kartic (smarcard-s).
 • LCD prikazovalnik.
 • Na voljo sta dve izvedbi tiskanega vezja:
  1.  SmartCard4(10), ki nima LCD prikazovalnika. Stiri ali deset uporabniskih chip kartic.
  2.  SmartCard 30, ki ima LCD prikazovalnik in prikljucne sponke za akumulator 12V-1,2Ah. Deset, dvajset ali trideset uporabniskih chip kartic.
  Cena pametne chip kartice (smartcard) je samo 2,9 EUR-a.

 • 3. Odklepanje vrat z GSM telefonom+GSMalarm.
 • Delovanje:
  1.  Odklepanje vrat: Po klicu na GSM stevilko kljucavnice in vspostavljeni zvezi odtipkamo PIN kodo, pritisnemo stevilko 2. Ce je odtipkana PIN koda pravilna, se vrata odklenejo za 2 sekundi, nato telefon zvezo prekine. Ce odtipkana PIN koda ni pravilna, telefon zvezo prekine. PIN kodo si dolocimo sami.
  2.  Alarm: Ko senzor zazna osebo, tedaj alarm poklice vaso prvo telefonsko stevilko. Ce se po petih zvonenjih ne javite, potem alarm poklice vaso drugo telefonsko stevilko. Ce se po petih zvonenjih ne javite, poklice alarm zopet vaso prvo stevilko. Klicanje se ponavlja dokler se ne javite in s tipko na GSM telefonu izkljucite alarm.
  Navodila.

 • 4. Odklepanje vrat z daljincem. Slika ploscice TIV-a.
 • Delovanje:
  Daljinec-oddajnik deluje na frekvenci 434 MHz. Procesor preveri sprejeto kodo, ki jo odda daljinec-oddajnik in sprejme elektronska kljucavnica-sprejemnik. Ce je sprejeta koda pravilna, se vrata odklenejo za 2 sekundi. Lahko imamo enega ali vec daljincev. Pri modelu CodeLock 11RF se vrata lahko odklepajo na tri nacine: s tipkovnico, z daljincem, s kljucem.

    • Slika sestavljene tipkovnice
  in elektronike

  CodeLock10, CodeLock10c.
  Primerna je za odklepanje vrat
  z elektricno kljucavnico.
  100 miljonov moznih sifer!

  Ploscica TIV-a
  z elementi.

  Dimenzije:

 • CodeLock 10
  (73 x 57)mm,
 • CodeLock 11b, AVR
  (50 x 55)mm,
 • CodeLock 10d
  (110 x 75)mm.

   

  100 miljonov
  vseh moznih sifer!

 • Elektronska kljucavnica
  CodeLock 10, 10b, 10c, Tiny1

  in
  SmartCard 30
  .

  Za odklepanje vrat (ali vklop/izklop elektricnih naprav) lahko uporabimo:

 • tipkovnico ali
 • citalec chip kartic.
  V obeh primerih lahko uporabimo ohisje z LCD-jem ali
   ohisje brez LCD-ja.
 •  
     
   

  ________________ Uvod Programator Alarm CodeLockAVR CodeLock10b E-design C-Lock3000 Download Ugodno