LCD or LED multimeter - Volt & Amper meter
     
Uvod

Programator

Alarm

GSM alarm

CodeLock 10b

CodeLock AVR

C-Lock 3000

CodeLock-s

BIOCAV lock

Ugodno

LCD V-A meter

Download

E-design

 

LCD ali LED Volt in Amper meter z mikro-kontrolerjem ATtiny26


 

LCD V-A meter  uporabimo za kontrolo napetosti in toka pri usmerniku ali kje drugje.


Double Power Supply 25V-3A & 25V-5A + LCD V-A meter


a) Ver.1: Prikazuje nam napetost od 0.0 V do 32.0 V in tok od 0.03 A do 5.00 A. (Shema Ver.1)

Locljivost za tok in za napetost je 0.005.

Program (demo): hex1* (LCD 16x1) in hex2*
(LCD 16x2).

Ver.1b: Prikazuje nam napetost od 0.00 V do 32.00 V in tok od 0.001 A do 5.000 A. (Shema Ver.1b)

Locljivost za tok je 0.001 (0.001 A - 1.000 A) in 0.005 (1.000 A - 5.000 A).

Locljivost za napetost je 0.005.

Program (demo): hex7* (LCD 16x1) in hex8*
 
(LCD 16x2).

Ver.1c: Prikazuje nam napetost od 0.0 V do 32.0 V in tok od 0.06 A do 15.00 A. (Shema Ver.1c)

Locljivost za tok in za napetost je 0.015.


b) Ver.2: Prikazuje nam napetost od 0.0 V do 32.0 V in tok od 0.025 A do 2.800 A. (Shema Ver.2)

Locljivost za tok in za napetost je 0.003.

Program (demo): hex3* (LCD 16x1) in hex4* (LCD 16x2).


c)
Ver.3: Prikazuje nam napetost od 0.0 V do 52.0 V DC in tok od 00.5 A do 50.0 A DC.

Shema (Shematic) LCD Volt-Amper meter 52.0 V DC in 50.0 A DC.


d)
Ver.4: Prikazuje nam napetost od 50 V do 450 V AC in tok od 00.4 A do 28.0 A AC.

Shema (Shematic) LCD AC Volt-Amper meter 450 V AC in 28.0 A DC.
 

Projekt (PROJECT): LCD AC Volt-Amper meter z ATmega8 in LCD 16x2 display-em (230k)

 

LCD V-A meter LT uporabimo za kontrolo napetosti in toka pri usmerniku ali kje drugje.

Prikazuje nam napetost od 0.0 V do 32.0 V in tok od 0.02 A do 1.50 A. (Shema Ver.2 LT)

Locljivost za tok in za napetost je 0.003.

Program: hex5 (LCD 16x1) in hex6 (LCD 16x2).

 

E-mail in the projects below is no longer valid.
For a valid e-mail click on the page Uvod (Home).


Download

Projekt (PROJECT):
LCD Volt-Amper meter (Ver.1&2) z ATtiny26 in LCD 16x2 (16x1) display-em (378k)

Tiskano vezje (PCB):
tivA (24k), tivB (26k), tivBtop (32k)

Program (HEX CODE):
hex1*, hex2*, hex3*, hex4*hex5, hex6hex7*hex8*  (CLOCK = 1 Mhz)

(* = DEMO; deluje 50 vklopov V-A metra, allowed to activate the power supply 50 times)____________________________________________________________________________

 

LED V-A meter  uporabimo za kontrolo napetosti in toka pri usmerniku ali kje drugje.

 

Prikazuje nam napetost od 00.0 do 32.0 V in tok od 0.03 A (0.05 A) do 5.00 A.

Locljivost za tok in za napetost je 0.005.

 

Download

Projekt (PROJECT): LED Volt-Amper meter z ATtiny26 in LED display-em (1,2M)

Tiskano vezje (PCB): tivA (36k), tivB (35k), tivC (75k)

Program (HEX CODE): hex1(CC), hex1(CA)hex1b, hex2*  (CLOCK = 8 MHz)

(* = DEMO; deluje 50 vklopov V-A metra, allowed to activate the power supply 50 times)

Slike (Pictures): Slika1, Slika2, Slika3 & Shema (Scheme) (16 eur za sestavljen kos (for assembled piece) ) 

 

____________________________________________________________________________

 

Price list for V-A meter:
Programmed ATtiny26 (LCD V-Ameter 32.0 V 2.800 A; LCD: 16x2 or 16x1) = 11 EUR.
Programmed ATtiny26 (LCD V-Ameter 32.0 V 5.00 A; LCD: 16x2 or 16x1) = 11 EUR.
Programmed ATtiny26 (LCD V-Ameter 32.0 V 17.00 A; LCD: 16x2 or 16x1) = 15 EUR.

Programmed ATtiny26 (LED V-Ameter 32.0 V 5.00 A; LED: 14 mm or 9 mm) = 11 EUR.
Programmed ATtiny26 (LED V-Ameter 52.0 V 50.0 A; LED: 14 mm or 9 mm) = 11 EUR.

 Website:
http://www.paypal.com/

 
____________________________________________________________________________

 
 
   
 

________________ Uvod Programator Alarm CodeLockAVR C-Lock3000 E-design Codelock-s Download Ugodno